کافه آی تی تهران http://www.it-cafe.ir کافی‌شاپ ما برای خودش شرایطی داره! عضو شدن تو کافه و ورود بهش، شرایطی داره که زیاد سخت نیست، ولی به هرحال هست دیگه!.... fa Copyright (C) 1396 it-cafe.ir کافه آی تی میزبان شما در نمایشگاه الکامپ http://www.it-cafe.ir/news.php?id=117 1396-5-3 19:09:54 کافه شعر فناپ http://www.it-cafe.ir/news.php?id=116 1396-3-30 15:55:59 اسامی تیم های پذیرفته شده Trigup#3 http://www.it-cafe.ir/news.php?id=115 1396-2-24 13:59:38 همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال http://www.it-cafe.ir/news.php?id=114 1396-1-30 17:23:09 شروع سومین چرخه پیش شتابدهی تریگ آپ http://www.it-cafe.ir/news.php?id=113 1396-1-19 15:03:37 سال نو مبارک http://www.it-cafe.ir/news.php?id=112 1396-1-7 07:06:16 پایان نخستین جشنواره فین تک فست http://www.it-cafe.ir/news.php?id=111 1395-12-21 19:31:50 آغاز پذیرش استارت آپ ها در چرخه سوم شتابدهنده تریگ آپ http://www.it-cafe.ir/news.php?id=109 1395-10-19 18:56:21 نخستین جشنواره و دومین رویداد نوآورانه فناوری های مالی فین تک http://www.it-cafe.ir/news.php?id=108 1395-10-19 18:42:48 حمایت از کمپین ساخت هشداردهنده مرگ خاموش http://www.it-cafe.ir/news.php?id=107 1395-9-4 18:27:34